Söndagsskola

Barn är viktiga!

Vid de flesta gudstjänsterna, inte alla, har vi söndagsskola för de mindre barnen.
En möjlighet där barnen får lära sig mer om Jesus och den kristna tron, på ett sätt som de kan ta åt sig.

Vi använder oss av ”SöndagsskolaPlay”.
Det är sång, dans, pyssel, undervisning, bön mm.

Självklart fika varje gång.