Församlingen Kristen Gemenskap, Bergvik
är en fristående, ej samfundsbunden församling som bekänner sig till den apostoliska trosbekännelsen, praktiserar troendedop och undervisar om dopet i den Helige Ande.
Vi samarbetar med ”Kyrkorna i Söderhamn”, där flera församlingar i vår kommun är med.

Församlingen var från början en förening som bildades 29 juli 1986, för att bedriva barn och ungdomsverksamhet. Den 24 februari 2002 antogs namnet ”Församlingen Kristen Gemenskap”.
Församlingen består i dag av ca 45 personer.

Styrelsen
Mikael Johansson, Pastor/ordförande
Mattias Larsson, vice ordförande
Annika Thalén
Ingegerd Johansson
Otto Belfrage

Församlingsledare
Urban Jägerskog
Annika Belfrage
Mikael Johansson

Vår grundläggande trosuppfattning  
(förkortat utdrag från vårt församlingsdokument)

Treenig Gud
Vi tror på:
En treenig, personlig Gud: Gud Fader, Sonen och den Helige Ande.   
Gud Fadern som skapare och upprätthållare.
Jesus Kristus som Guds Son. Vi tror att han blev avlad av den Helige Ande och född av jungfrun Maria. Jesus Kristus som den enda vägen till Gud.
Den Helige Ande och att han är utsänd ifrån Fadern och Sonen till att vara vår personlige hjälpare i det dagliga livet.

Bibeln
Vi tror att hela bibeln är inspirerad
av Gud, nedskriven av människor inspirerade av den Helige Ande.
Bibeln är högsta auktoritet för kristet liv, tro och lära. (2 Tim 3:16-17, 2 Petr 1:20, 21).

Dopet
Vi predikar och praktiserar troendedop. Vi tror att det är Guds vilja att varje människa som tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare skall låta döpa sig. Dopet är en handling som identifierar oss med hans död, begravning och uppståndelse.

Barnvälsignelsen
Jesus sade: ”’Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.’ Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.” (Matt 19:14, 15) Därför praktiserar vi barnvälsignelse. Föräldrar som så önskar får bära fram sitt barn i en gudstjänst där vi ber och välsignar barnet.

Familjen
Äktenskapet är en Guds ordning mellan en man och en kvinna, där han binder samman makarna till ett.
Vi tror på familjen som en hörnsten i samhället (Matt 19:4-5).

Grundläggande församlingssyn
Man kommer in i Guds universella församling i samma ögonblick som man blir född på nytt. Guds tanke är att uppenbara sitt liv, sin karaktär och kraft i och genom församlingen. Den universella församlingen består av alla kristna i världen. Den lokala församlingen består av troende människor på orten som kommer samman till gudstjänst och för att dela gemenskap.
Vi tror att Gud har en församling och att vår församling är en del av den lokala församlingskroppen.
Kristen Gemenskap är inte formellt knuten till något samfund, men samarbetar med andra församlingar regionalt, nationellt och internationellt.