Hur blir man frälst, en kristen?

Frälsningens bön kan ske på olika sätt. Det viktiga är att du talar ut ljudligt, i din ensamhet eller med någon annan, och att du börjar tro på det du sagt samt det som står i Bibeln.

Här är en hjälp till bön om du inte kan formulera själv:
”Jesus, jag vänder om från min synd och kommer till dig nu.
Jag bekänner att du Jesus är min Herre!
Jag tror att du har dött för mig och att Gud uppväckt dig från de döda.
Tack Jesus, att jag nu är frälst och ett Guds barn.
Tack att jag får vara din lärjunge.
Tack att du förlåter mig för att jag inte kommit tidigare.
Amen”

Mer information
Hur blir du en kristen!
Denna fråga kan vara svår, men även ganska enkel att svara på, beroende på vem vi talar med. Varför vi vill ta steget och bli en kristen finns det troligtvis många svar på om vi frågar de som tagit steget. Många gånger söker man något mer, bortom sig själv. Man upplever att det måste finnas något som är större än jaget. Kanske längtar man efter en tillhörighet, en gemenskap där jag blir sedd och uppskattad för den person jag är.

Oberoende om vilket ”varför” vi har är det så att Gud står i centrum av det vi söker och har en längtan efter. Han söker efter oss, hans skapelse, och han har lagt ett frö i oss ända sedan skapelsens början som aktiveras när du själv, eller någon annan som hjälper dig, börjar söka efter meningen med livet eller vad det kan vara som triggar igång en
fundering om något större än sig själv.

Vår erfarenhet är att när vi vänder om och sätter Gud i centrum av våra liv, gör honom till Herre, då förvandlas det till det bättre. Inte sagt att det alltid blir enklare. För tron på Jesus Kristus som Guds son anses vara en dårskap av många.
Men Jesus har lovat att om vi väljer honom som centrum och Herre i våra liv, då kommer han stå vid vår sida varje stund.

Så hur gör jag då för att bli en kristen? eller ”frälst” som många väljer att använda.
Med ordet frälst menas att jag blir räddad från där jag nu befinner mig till något som är bättre. Två saker behöver du göra.
(Står att finna i Bibeln – Romarbrevet kapitel 10 och vers 9-10)

Det första är:
Du behöver vända om! bestämmer dig i ditt sinne, dina tankar, din vilja, att Jesus är Herren i ditt liv. Sedan bekänner du det med din mun, talar ut, så att den andliga världen och den fysiska får höra vad du bestämt dig för. Du kan göra det i din ensamhet
eller med en eller flera vänner närvarande.

Det andra är:

i ditt hjärta behöver du tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda, för din skull.

När du gjort dessa två saker sker det att Guds Ande, som heter Helig Ande, flyttar in i din ande och du då får gemenskap med Gud, du blir ”född” på nytt i anden. Nu börjar en process som kommer ta dig från det liv du levt före till ett nytt liv i och med Jesus.
Denna process ser olika ut för oss alla.

En sak du också behöver göra det är att låta döpa dig.
Mer förklaring om varför och hur det går till kan du få svar om hos en som redan blivit kristen. Vår rekommendation är att du söker upp en kyrka, församling, som kan guida dig i denna nya process.